Dịch vụ API Nạp tiền qua ngân hàng và nulled license phần mềm Web Hosting

API Nạp Tiền Tự Động

Cung cấp API check lịch sử giao dịch (JSON) của ngân hàng để sử dụng làm chức năng nạp tiền tự động qua ngân hàng cho web của bạn.

Giá API chỉ từ 30.000 VND.

Không lo ngại mất tiền do các ngân hàng đều có mã OTP.

Nếu bạn không biết tích hợp API nạp tiền vào web - có thể thuê bên mình tích hợp vào web của bạn.

Nulled license Phần Mềm Web Hosting

Nhận nulled license (bẻ khoá giấy phép kích hoạt) các phần mềm để chạy web trên VPS, giá chỉ từ 30,000 VND.

Các phần mềm có thể nulled license:

Liên hệ ngay

Liên hệ

Để biết thêm chi tiết và đặt dịch vụ, hãy Liên hệ ngay